Veiklos sritys

Atgal

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose organizuojama veikla, Šiaulių apskrities ir kitų apskričių, kuriose nėra tokių įstaigų, tėvų ar artimųjų globos netekusiems vaikams iki 4 metų amžiaus imtinai, o vaikams su negalia iki 6 metų amžiaus 

1. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos,

2. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,

3. Socialinės globos paslaugos,

4. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos. 

 

 Kūdikių namų veiklos sritys ir rūšys:

1. Švietimas:

    1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

2. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas:

    2.1. Bendrosios praktikos gydytojų veikla, kodas 86.21;

    2.2. Gydytojų specialistų veikla, kodas 86.22;

    2.3. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

    2.4. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse 86.90.10;

3. Socialinė globa:

    3.1.. Kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90;

    3.2.  Vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.Atnaujinta: 2018-12-11 18:07