Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Atgal

Kineziterapeutas dirba su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais judesių raidos sutrikimų. Pratybų metu kineziterapeutas tobulina ir aktyvina kūdikių judėjimo įgūdžius, kurie suteikia galimybę mažyliui pažinti, atrasti pasaulį, jį supančią aplinką.

Dirbant su vaiku, keliami judesių ugdymo uždaviniai, kurie priklauso nuo judesių raidos sutrikimų ir vaiko amžiaus bei pagrįsti neurovystymosi korekcijos požiūriu. Savo kasdieniame darbe kineziterapeutas :

- Normalizuoja raumenų tonusą, kūno padėtis ir netaisyklingus judesių modelius bei kompensacinius judesius.

- Neleidžia formuotis netaisyklingiems motorikos įgūdžiams, antriniams raumenų tonuso pokyčiams, kontraktūroms ir deformacijoms.

- Taiko judesių korekcijai reikiamas padėtis ir pagalbines reabilitacijos priemones.

Dirbant su vaiku, siekiama, kad procedūra būtų ne tik naudinga, bet ir teiktų vaikui malonumą, taptų artima žaidimui, būtų įdomi. Vaikui leidžiama priprasti prie aplinkos, susipažinti su žaislais, priemonėmis, jam rodomi žaislai, jis kalbinamas, žaidinamas.  

Ergoterapeutas dirba su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, sergančiais cerebriniu paralyžiumi, turinčiais neurologinių problemų, įvairiapusių raidos sutrikimų.

Ergoterapeutas, įvertinęs smulkiosios motorikos, savitvarkos ir sensorinės integracijos sutrikimus bei pritaikęs reikiamas priemones,  užsiėmimų metu siekia lavinti vaikų  judesių koordinaciją, dėmesio koncentraciją, abipusį rankų naudojimą, skatina ir ugdo vaiko savarankiškumą.

­Ergo­te­ra­pi­jos už­siė­mi­mai organizuojami, taip, kad vaikas jaustųsi atsipalaidavęs ir dalyvaujantis žaidime - karpo, lanksto popierių, žai­džia su smė­liu, pilsto vandenį, veria smulkius daiktus, bėgioja, vaikš­to  ne­ly­giu pa­vir­šiu­mi, liečia įvai­rių fak­tū­rų medžiagas, šokinėja ant ka­muo­lio, meta, gaudo kamuolį, žaidžia, kuria, piešia spalvomis ir kt.

Atnaujinta: 2019-03-20 15:51