Tyrimai ir analizės

Šiame skyriuje pateikiama informacija LR teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų, užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar (ar) savivaldybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų finansuojamų ar pačių įstaigos atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatai (ataskaitos, išvados, studijos ar pan.). Šių rezultatų įvertinimai (recenzijos, atsiliepimai ar pan.). 

Šiai dienai, Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, minėtų teisės aktų projektų nerengė.Atnaujinta: 2018-12-11 09:36