Socialinis pedagogas

  Teikia socialinę, švietimo pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems ugdytiniams, siekiant jų socialinės adaptacijos įstaigos bendruomenėje bei visuomenėje.
  Socialinė pedagogė ugdo pagrindinius vaikų socialinius įgūdžius, saugios elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius, padeda darbuotojams ugdyti vaiką, suprasti socialinius, pedagoginius poreikius, bei jų tenkinimo svarbą.
  Įstaigoje ir už jos ribų rengiami ir įgyvendinami įvairūs socialiniai projektai, į kuriuos įtraukiama visa bendruomenė, socialiniai partneriai, savanoriai.
Atnaujinta: 2019-03-01 14:18