Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų strateginiai ir metiniai veiklos planai, vadovo metinės ataskaitos. 

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai. 

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų  veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.


Atnaujinta: 2019-09-23 13:33