Kontaktai


Direktorė

 

 

Audronė Kardašienė

(8-41) 52 45 07

kn.direktore@splius.lt

Administratorė

 

 

Sandra Medvickienė

(8-41) 52 45 07

kn@splius.lt

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

Virgilijus Čepas

(8-41) 52 45 07

kn.pavaduotojai@splius.lt

Direktorės  pavaduotoja ugdymui

 

 

Vilma Gapšienė

(8-41) 52 45 07

kn.pavaduotojai@splius.lt

Vyriausioji slaugos administratorė

 

 

Ilona Braukylienė

(8-41) 52 45 07

kn@splius.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja

 

 

Skirmantė Pelanytė

(8-41) 50 40 32

kn.socialinis@splius.lt

Vyr. buhalterė

 

 

Milda Ribikauskienė

(8-41) 50 40 31

kn.buhalterija@splius.lt

Buhalterė

 

 

Neringa Kulipavičienė

(8-41) 50 40 31

kn.buhalterija@splius.lt

Sandėlininkė

 

 

Sigita Tamošaitytė

(8-41) 50 40 30

kn@splius.ltAtnaujinta: 2018-12-03 17:44