Ikimokyklinis ugdymas

Ugdymo procesas organizuojamas pagal:

  •  Įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Mūsų žingsneliai“ (programa  skirta vaikams nuo gimimo iki ikimokyklinio amžiaus). Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. atliekamas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. 

Vykdydami ugdymą,  ypatingą dėmesį skiriame vaikų socializacijai, todėl rengiame:

  • Trumpalaikius socialinės kompetencijos ugdymo projektus, programas, akcijas, kurias organizuoja socialinė pedagogė ir įstaigos bendruomenės nariai.
  • Organizuojame vaikams išvykas, ekskursija, ne tik miesto ribose - vasarą aplankome jūrą, džiaugiamės delfinų pasirodymais Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume, pažįstame gyvūnus lankydamiesi zoo soduose, Telšių žvėrinčiuje ir kt.
  • Nuolat dalyvaujame Emocinė paramos tarnybos ,,Vaikų linija“ inicijuojamame projekte ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, LMNŠC organizuojamame konkurse ,,Mano žalioji palangė“ ir kt.

Vaikų dienos ritmas

Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75: 2016 „Ikimmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalvimai" reikalavimus. Dienos režimas skelbiamas grupių skelbimų lentose. Dieną pradeda bendra mankšta salėje, ruošiasi pusryčiams, pusryčiauja. Savaitės temos plėtojimas vientisas – visuminis: kalba ir literatūra, dailė, statybiniai žaidimai, konstravimas, muzika, vaidmeniniai- kūrybiniai žaidimai, pirštukų žaidimai, didaktiniai žaidimai, Rytinė veikla lauke (pasivaikščiojimas, sveikatinimas, žaidimai, stebėjimai, gamtos tyrinėjimas). Ruošimasis pietums, pietūs – ugdomi vaikų savitvarkos įgūdžiai. Ruošimasis poilsiui, savitvarka (burnos skalavimas),prausimasis, rengimasis, poilsis. Vaikų kėlimasis. Ruošimasis vakarienei, vakarienė, žaidimai, pasivaikščiojimai lauke, aplinkos stebėjimas.

Ugdomoji veikla vyksta pirmoje ir antroje dienos pusėje, dirbant grupėse. Taip pat vykdomas individualus ugdymas.

 

Kūdikių namuose dirba šie pedagogai ir specialistai:

  •  ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
  •  neformaliojo ugdymo mokytojas;
  •  meninio ugdymo mokytojas;
  •  specialusis pedagogas;
  •  logopedas;
  •  socialinis pedagogas.


Atnaujinta: 2019-03-01 14:32