Socialinės globos skyrius

Atgal

Nuo 2015 m. gruodžio 23 d. Šiaulių kūdikių namuose atidarytas socialinės globos skyrius. Socialinės globos skyrius yra kūdikių namų padalinys, teikiantis trumpalaikės socialinės globos paslaugas, Šiaulių miesto vaikams, turintiems sunkią negalią, nuo gimimo iki 6-ių metukų amžiaus. Socialinės globos skyrius turi  šiam skyriui patvirtintus nuostatus ir aprašą, kurie pateikti skiltyje „Dokumentai“ 

 

Teikiamų paslaugų rūšys ir forma:

Dienos socialinė globa  – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

 1. Ne visos dienos socialinė globa su vienu maitinimu – vaikas būna Kūdikių namų Socialinės globos skyriuje iki 4 valandų per dieną;
 2. Visos dienos socialinė globa – vaikas būna Kūdikių namų Socialinė globos skyriuje 8 valandas ir maitinamas tris kartus per dieną.

Trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa –  tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 

Trumpalaikė atokvėpio socialinė globa  – asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negalintiems prižiūrėti asmens. Šios paslaugos trukmė per kalendorinius metus negali viršyti 6 mėnesių;

Trumpalaikė tęstinė socialinė globa  – asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba darbo savaitę (paromis), šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, negalintiems prižiūrėti asmens darbo dienomis. Šios paslaugos trukmė – iki 5 dienų per savaitę neterminuotai.

Socialinio darbo, sveikatos priežiūros, ugdymo, užimtumo specialistų paslauga - informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, , ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos pagal vaiko savarankiškumo lygį.

 

Mūsų komandos tikslai: 

 1. Užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą,  negalią turintiems vaikams ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą;
 2. Teikti geros kokybės socialinės globos paslaugas negalią turintiems vaikams, kuriems yra nustatytas dienos  socialinės globos institucijoje paslaugos poreikis. 

Socialinės globos skyriuje dirba  – vyriausias socialinis darbuotojas; socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, užimtumo speialistai ir sveikatos priežiūros specialistai.

 

Tvarka ir reikalingi dokumentai, norint gauti socialinės globos paslaugas:

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl dienos socialinės globos paslaugų, kurių teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams,  skyrimo, raštišku prašymu kreipiasi į vaiko (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių;
 2. Vaiko, kuriam numatoma teikti dienos socialinės globos paslaugas, finansuojamas iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikį nustato atitinkamos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialiniai darbutojai;
 3. Sprendimas dėl dienos socialinės globos paslaugų, kurių teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, vaikui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas atitinkamos savivaldybės nustatyta tvarka;
 4. Šeimos finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos paslaugas vertina šeimos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

Mokėjimo, už dienos socialinę globą dydžio, tvarka

 1. Mokestis mokamas už dienos socialinės globos paslaugas, teikiamas vieną kalendorinį mėnesį.
 2. Vaiko, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui  neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, šeima moka 20 procentų vaiko pajamų už visos dienos arba 10 procentų vaiko pajamų už ne visos dienos socialinę globą, teikiama vieną kalendorinį mėnesį.
 3. Vaiko, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui  viršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, šeima moka 50 procentų vaiko pajamų už visos dienos arba 25 procentų vaiko pajamų už ne visos dienos socialinę globą, teikiama vieną kalendorinį mėnesį.
 4. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas paslaugas dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.
 5. Mokestis už praėjusį mėnesį gautą dienos socialinę globą turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 10 dienos. Mokestis mokamas Kūdikių namams pagal Kūdikių namų Socialinės globos skyriaus išrašytą mokėjimo pranešimą.
 6. Vaikų, gavusių paslaugas, sąrašas pateikiamas atitinkamos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki kito mėnesio 10 dienos.
 7. Mokestis už paslaugas neimamas, kai pristatoma gydytojo pažyma apie vaiko ligą ar kitas neatvykimo priežastį pateisinantis dokumentas.
 8. Mokestis neimamas vaiko atostogų metu. Prašymą dėl atostogų būtina pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Atostogauti klientas gali iki 3 mėnesių per metus.

Pateikta pagal Socialinės globos skyriaus aprašo III-iąjį skyrių (žr. Skiltyje „Dokumentai“

2017 m. vasario 13 d . gauta licencija, kuri numato, jog Šiaulių kūdikių namai gali teikti socialinę globą vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams (socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną).

Gerbiami tėveliai-globėjai,

 jei jūs auginate vaiką, turintį sunkią negalią iki 6-ių metukų amžiaus ir norite užsiimti savo mėgiama veikla, pailsėti nuo kasdienių rūpesčių, realizuoti save profesinėje srityje, maloniai kviečiame pasinaudoti mūsų Socialinės globos skyriaus paslauga.

 

 

Iškilus klausimams kreiptis:

Direktorė, Audronė Kardašienė – tel. (8-41) 52 45 07 arba el. p.  kn.direktore@splius.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja Skirmantė Pelanytė – tel. (8-41) 50 40 32 arba el. p. kn.socialinis@splius.lt


Atnaujinta: 2018-11-22 19:42